Uutiset

Betonin valmistuksen perusainesosat:
runkoaines + sideaine + vesi + lisäaineet

Esimerkiksi:
runkoaines; kiviaines, karkea/hienoaines, hiekkasideaineet; sementti, lentotuhka, masuunikuona, magnesiumoksidi, silika yms.lisäaineet; huokostimet, notkistimet, hidastimet osatekijöiden määrillä säädellään betonin ominaisuuksia märkänä ja kovettuneena

Mitä sementti on?
Se on maailman yleisin sideaine.  Pääraaka-aineena on kalkkivi, jota esintyy kaikissa maanosissa. Erilaisten kalkkikivien pääosana on kalsiumkarbonaatti (kalsiitti) niminen mineraali, CaCO3. Tämän lisäksi kalkkikivet voivat sisältää eri määriä
magnesiumkarbonaattia, MgCO3:sta.

Portlandsementti
Englantilainen Joseph Aspdin patentoi kehittämänsä portlandsementin 1824. 
Nimensä tämä sementti sai Englannin rannikolta Portlandista, jossa Aspdinin kehittämän sementin väristä kiveä esiintyy.

Sementin valmistus; mistä aineesta ja miten
Sementtiä valmistetaan kalkkikivestä. Suomessa kalkkikiviä louhitaan esimerkiksi Paraisilla kalkkilouhoksella. Kaivosalueella tehdyn lajittelun jälkeen kiviaines kuljetetaan edelleen jatkokäsiteltäväksi sementtitehtaalle. Tuolla, erilaisten prosessien kautta, kalkkikivestä tulee klinkkeriä joka taas edelleen jauhetaan hienoksi sementiksi.
Etsi